Assessment

Assessment

Službu assessment poskytuje společnost HR Direct jak pro firmy, tak pro jednotlivce. Při zmapování osobnostních, a také profesních dispozic spolupracujeme s externími psychology. Testovací baterie – psychotesty jsou sestavovány na míru podle požadavků klientů.

Assessment se velmi osvědčuje například tam, kde firma sama je ve finálním jednání s několika uchazeči na důležitou pozici ve firmě a uchazeči se jeví jako rovnocenní. Assessment velmi důkladně odhalí slabiny a silné stránky kandidátů a eliminuje tak nesprávný výběr.

Assessment je také účinný při personálním auditu společnosti.  Součástí assessmentu je rovněž sociometrie, která odhalí nakolik je daný jedinec ve společnosti oblíben.

Assessmenty je také dostupný pro jednotlivce, který chce sám sebe poznat z jiné stránky, například jak se jeví svému okolí, pracovnímu týmu, rodině. Rovněž sebepoznáním svých možností může nastartovat nový směr ve své kariéře. Jako efektivní se rovněž potvrdil assessment pro adolescenty při vytipování vhodného druhu zaměstnání podle daných talentů a osobnostní výbavě.

V případě zájmu o bližší informace nebo zájem o tuto službu prosím kontaktujte Mgr. Huškovou na telefonu 723 673 339, 326 724 121 nebo na mailu huskova @ hrdirect.cz.

O firmě

obchodní firma: HR Direct s.r.o.
sídlo: Šámalova 1254, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27620611, DIČ: CZ27620611
bankovní spojení, č.účtu: 2151789036/5500
zastoupená/jednající: Mgr. Jaromírou Huškovou, jednatelkou společnosti
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119443

Facebook