Individuální outmplacement

Individuální outmplacement

Outplacement nemá zavedený adekvátní český ekvivalent. Jedná se o proces hledání práce mimo firmu, nalezení pracovního místa mimo firmu současného zaměstnavatele.

Tuto službu nabízíme společnostem, které řeší situaci snižování počtu zaměstnanců, slučování firem a tím řešení duplicity pracovních míst nebo zániku pracovních míst či celé firmy nebo její části.

Firma v outplacementu nachází řešení, jak zaměstnanci vedle finanční kompenzace pomoci s hledáním nového místa. Obvykle tyto projekty realizujeme pro kmenové pracovníky firmy, kteří ve společnosti pracují velice dlouho, jsou loajální, a firma se snaží zachovat se korektně. Nejčastěji se jedná o zaměstnance, u něhož se předpokládají zvýšená rizika při hledání nové práce. Mezi rizikové faktory patří vysoký věk, přílišná profesní specializace a rigidnost - více než 10 let práce na poslední pozici. Projekty jsou také realizovány pro ty, kteří mají extrémní přínos pro firmu a firma jim chce takto pomoci a poděkovat.

Individuální outplacement probíhá v programech realizovaných dle specifik požadavků firmy a daného zaměstnance. Programy s různým obsahem probíhají týdny nebo měsíce a jejich cílem je nalézt jiné pracovní místo odpovídající přáním zaměstnance a možnostem pracovního trhu. Téměř v polovině realizovaných projektů dochází k tomu, že si pracovník polepší jak kariérně, tak finančně. Úspěšnost realizovaných projektů v horizontu 9 týdnů je 75%.

Náš přístup

HR Direct nabízí účastníkovi kurzu profesionální pomoc certifikovaného lektora v teoretické i praktické rovině. Cílem je, aby se člověk, který čelí ztrátě místa, zorientoval mezi možnostmi, šetřil čas a energii, rychle se zadaptoval a rozšířil na maximum své možnosti. Praktickou pomocí je společné oslovování firem a přímé vyhledávání pracovních nabídek založené na každodenním mapování pracovních příležitostí.

Reference

Konzultanti čerpají ze zkušeností outplacement projektů realizovaných pro společnosti Nestlé Česko s.r.o., Telefónica O2 CR, Siemens s.r.o., Telia, Dupond Conoco a Accenture Central Europe B.V., Fiamm - Akuma

V případě zájmu o bližší informace nebo zájmu o tuto službu prosím kontaktujte Mgr. Huškovou na telefonu 723 673 339, 326 724 121 nebo na mailu huskova @ hrdirect.cz.

O firmě

obchodní firma: HR Direct s.r.o.
sídlo: Šámalova 1254, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27620611, DIČ: CZ27620611
bankovní spojení, č.účtu: 2151789036/5500
zastoupená/jednající: Mgr. Jaromírou Huškovou, jednatelkou společnosti
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119443

Facebook