HLEDÁME ZAMĚSTNANCE

Hledáme zaměstnance

 Vážíme si důvěry našich klientů a jsme rádi, že doporučujeme kvalifikované kandidáty také na pozici, které se velmi těžce obsazují.

Úspěch je založen na správném pochopení požadavku klienta, které mnohdy pro něj není snadné definovat. Jde o porozumění souvislostem ve firmě, nutnost chápat mezi řádky a mít velký cit na to jaký kandidát osobnostně a profesně splní očekávání klienta. 

Podporujeme klienty v jejich nárocích. Vzhledem k nedostatku kandidátů splňujících vysoká kritéria je velká část naší práce založena na motivaci takového kandidáta právě pro společnost našeho klienta. Děkujeme oběma stranám za velmi častý konsensus. 

Tak jako při obsazování pracovních pozic a vyhledávání těch nejvhodnějších kandidátů, upřednostňujeme i při navazování obchodní spolupráce osobní jednání. Máte-li zájem dozvědět se více o podmínkách spolupráce s naší společností, prosím kontaktujte Mgr. Jaromíru Huškovou telefonicky (00420 723 673 339) nebo mailem (huskova @ hrdirect.cz).

Naše obchodní podmínky odpovídají zvyklostem na trhu a zohledňují specifikaci a náročnost vyhledávání pro každé zadání.

O firmě

obchodní firma: HR Direct s.r.o.
sídlo: Šámalova 1254, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27620611, DIČ: CZ27620611
bankovní spojení, č.účtu: 2151789036/5500
zastoupená/jednající: Mgr. Jaromírou Huškovou, jednatelkou společnosti
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119443

Facebook