Personální audit

Personální audit

HR Direct doporučuje službu personální a procesní audit.

  • Cílem služby je zanalyzovat současnou situaci z hlediska personální strategie společnosti, zmapovat personální situaci ve firmě, vyhodnotit ji, písemně zpracovat včetně doporučení pro firmu jak dále postupovat v personálním řízení. Přímou součástí je úspora personálních nákladů. Úspora nákladů pro firmu se pohybuje v rozpětí 5-15% personálních nákladů. 
  • Personální audit je účinný prostředek pro zavádění revitalizace personální politiky firmy nebo v případě expanze či deklinace společnosti. Výzkum spokojenosti zaměstnanců nebo engagement survey (motivace či angažovanost pracovníků) přináší firmám úspory. Každých 10% angažovanosti zaměstnanců se promítá ve výrobní společnosti v navýšení produkce o 6% a celkově tak navyšuje firemní profit o 2%.

Zmapování lidského potenciálu ve firmě je velmi důležité pro efektivní a ekonomické řízení firmy.

Personální audit si klade za cíl poskytnout klientovi ucelené informace o situaci v personální oblasti, o rezervách, kapacitách, ale i rizicích, negativech a slabých místech.  Spojení procesního a personálního auditu se v praxi jeví jako nejefektivnější cesta.

V případě zájmu o bližší informace nebo zájem o tuto službu prosím kontaktujte Mgr. Huškovou na telefonu 723 673 339, 326 724 121 nebo na mailu huskova @ hrdirect.cz.

O firmě

obchodní firma: HR Direct s.r.o.
sídlo: Šámalova 1254, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27620611, DIČ: CZ27620611
bankovní spojení, č.účtu: 2151789036/5500
zastoupená/jednající: Mgr. Jaromírou Huškovou, jednatelkou společnosti
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119443

Facebook