Platový průzkum

Platový průzkum

Součástí poskytovaných služeb HR Direct jsou outsourcované služby.

Platové průzkumy tvoří jednu skupinu služeb. Realizované projekty jsou vždy směrovány na konkrétní požadavky klienta a zaměřují se na jím zadaný segment trhu. HR Direct se zaměřuje výhradně na lokální pracovní trh.

Realizované projekty se týkaly porovnání platových tarifů klientem určeného seznamu pracovních pozic v rámci zadaného regionu a oborově sledovali platovou stratifikaci v daném regionu (Středočeský kraj, mladoboleslavsko, benešovsko, liberecko). Platové srovnávací studie jsou zejména cenné pro výrobní společnosti, které se v rámci ČR snaží zmapovat mzdové relace pro vybudování pobočky nebo uvažovanou relokaci.

Výhodou lokálních průzkumů je při zachování validity a reliability dat přesnější a aktuálnější situace v daném mikroregionu a přesnější identifikace platových hladin u podniků, firem a společností obdobné velikosti a oboru. Při průzkumu pracovního trhu spolupracujeme s externími subjekty a specialisty. Tyto studie bývají vzhledem k rozsahu výrazně méně nákladné v porovnání s velkými studiemi renomovaných společností, a přesto mnohdy reprezentují přesně zaměřený vzorek firem v daném segmentu, takže vypovídací hodnota je vyšší.

V případě zájmu o bližší informace nebo zájem o tuto službu prosím kontaktujte Mgr. Huškovou na telefonu 723 673 339, 326 724 121 nebo na mailu huskova @ hrdirect.cz.

O firmě

obchodní firma: HR Direct s.r.o.
sídlo: Šámalova 1254, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27620611, DIČ: CZ27620611
bankovní spojení, č.účtu: 2151789036/5500
zastoupená/jednající: Mgr. Jaromírou Huškovou, jednatelkou společnosti
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119443

Facebook