Skupinový outplacement

Skupinový outplacement

Outplacement nemá zavedený adekvátní český ekvivalent. Jedná se o proces hledání práce mimo firmu, nalezení pracovního místa mimo firmu současného zaměstnavatele.

Skupinové programy jsou vždy realizovány na míru dle požadavků klienta a zahrnují důkladnou přípravu a úzkou součinnost mezi firmou – klientem a HR Directem po celou dobu projektu.

Skupinové projekty jsou určeny pro skupiny o minimálním počtu 6 a maximálním počtu 15 lidí, přičemž nerozhoduje jejich vzdělání, věk, pohlaví, národnost, délka praxe ani pracovní zařazení.

Cílem projektu je vždy profesionální pomoc všem pracovníkům, kterých se propouštění týká, a to v co nejvyšší kvalitě a jasném časovém horizontu. Doba projektu závisí od záměrů klienta, obvykle je v řádu měsíců. V případě několika vln propouštění může trvat projekt až několik let.

Náš přístup

Konzultanti HR Direct vycházejí ze zkušeností podložených certifikací pro skupinové projekty udělené švýcarskou organizací KABA. Ve skupinových projektech se propojuje teorie a praxe a současně se využívá skupinová spolupráce a týmová synergie. Při aktuálním mapování pracovních nabídek přináší týmová souhra vyšší efekt.

Reference

Konzultanti čerpají ze zkušeností projektů realizovaných pro HBO, Anglian Water, Siemens s.r.o a DKV Česmad spol.s.r.o (prostřednictvím IBM), FIAMM.

V případě zájmu o bližší informace nebo zájmu o tuto službu prosím kontaktujte Mgr. Huškovou na telefonu 723 673 339, 326 724 121 nebo na mailu huskova @ hrdirect.cz.

O firmě

obchodní firma: HR Direct s.r.o.
sídlo: Šámalova 1254, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27620611, DIČ: CZ27620611
bankovní spojení, č.účtu: 2151789036/5500
zastoupená/jednající: Mgr. Jaromírou Huškovou, jednatelkou společnosti
Společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 119443

Facebook